MJOP

MeerJarenOnderhoudsPlan

Heeft u voldoende grip op de jaarlijkse onderhoudskosten van uw vastgoed? Bent u in staat om te sturen op het onderhoud (en het onderhoudsbudget) van uw vastgoed? Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) biedt uitkomst. Hiermee krijgt u inzicht in het benodigde onderhoud aan bouw- en installatiedelen van uw vastgoed en een overzicht de kosten die hieraan verbonden zijn.

Een MJOP biedt belangrijke voordelen voor objectmanagers en gebouwbeheerders:

  • U weet precies welk onderhoudsbudget u jaarlijks moet reserveren
  • Bouw- en installatiedelen van uw vastgoed blijven in goede conditie
  • Woon- of werkcomfort voor gebruikers van uw vastgoed blijft op peil

 

Hoe werkt het?

Bij het opstellen van een MJOP voeren we visuele inspecties uit en kijken we onder anderen naar het aantal bouw- en installatiedelen. Naast de huidige conditie van uw bouw- en installatiedelen houden we ook rekening met de theoretische levenduur van de bouw- en installatiedelen.

Een conditiemeting op basis van NEN 2767 is een goede basis voor het opstellen van een MJOP.

Mogen wij voor u een MJOP opstellen? Dan krijgt u van ons een uitgebreide rapportage die uit de volgende onderdelen bestaat:

  • Overzicht van bouw- en installatiedelen waarvoor onderhoud benodigd is.
  • Tijdschema per element voor inspectie, onderhoud en vervanging.
  • Jaarlijkse budgetreservering per element gekoppeld aan het tijdschema

 

Meer weten?

Zoekt u ook duidelijkheid over het benodigde onderhoud om uw vastgoed in goede conditie te houden? Wilt u onverwachte kosten voorkomen? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor een MJOP. Neem contact met ons op om uw vragen te stellen of laat ons u bellen op een moment dat u uitkomt.