Slim onderhoud met een MJOP

Slim onderhoud met een MJOP

Van ad hoc naar strategisch en effectief

Voor een vastgoedbeheerder of – eigenaar is niets zo vervelend als overvallen worden door onverwachte kosten en onvermoede problemen. Ad hoc ‘brandjes blussen’ kost veel geld, energie en tijd en het geeft het gevoel dat je constant achter de feiten aan loopt.

De oplossing is een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan). Een MJOP geeft een compleet inzicht in het structureel uit te voeren onderhoud van uw vastgoed, toegespitst op de verschillende bouwkundige en installatietechnische gebieden.

Ruben: “Met een goed MJOP begin je bijvoorbeeld op tijd met je meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures. Hoe vroeger je bent, hoe beter je je eigen lijn vast kunt houden. Je bent er dan ook zeker van dat de juiste partijen op tijd beschikbaar zijn om het werk uit te voeren. Want het is een ‘ontplofte markt’, ze hebben het allemaal druk.”

“Met een MJOP kun je ook op tijd reserveringen doen voor de te verwachten kosten. En kun je kosten besparen door werkzaamheden handig te combineren” vertelt Edwin.

“Bovendien ben je dan ook in staat om bijvoorbeeld je duurzaamheidsbeleid in de plannen te verwerken. Als je dan toch de lichtbronnen moet vervangen, houd dan meteen rekening met het Energielabel. Of kies voor een warmtepompinstallatie wanneer de cv-installatie aan vernieuwing toe is.“

Het MJOP wordt opgesteld op basis van vierkante meters, visuele inspecties en eventueel een NEN 2767 inspectie. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige conditie en de theoretische levensduur van de bouwkundige en de installatie- en lifttechnische elementen van het vastgoed.

Een MJOP biedt onder meer de volgende voordelen:

  • U heeft inzicht in het onderhoud, inclusief de 10 jaarlijkse budgetreservering;
  • U behoudt de goede staan van de bouwkundige en de installatie- en lifttechnische elementen;
  • De gebruikers van het vastgoed behouden hun comfortabele werkomgeving.

Vastgoedinspecties.com legt het MJOP vast in een overzichtelijke rapportage met daarin:

  • een overzicht van bouwkundige en de installatie- en lifttechnische elementen van het vastgoed, waarvoor onderhoud per jaar geprognosticeerd wordt;
  • een tijdschema waarin per bouwkundig en installatie- en lifttechnische element wordt aangegeven wanneer in welk jaar een inspectie, onderhoud en vervanging wordt uitgevoerd;
  • een 10 jaarlijkse budgetreservering per element gekoppeld aan een jaartal.

Het MJOP is een dynamisch document dat jaarlijks kritisch bekeken wordt met de diverse onderhoudspartijen: moeten er onderdelen worden aangevuld of bijgesteld? Zo bent u altijd afgestemd op bijvoorbeeld nieuwe eisen (wet- en regelgeving), beschikbare techniek en eventueel veranderd gebruik van het vastgoed.

Meer weten? Bekijk de Bouwsteen MJOP of neem contact op met Vastgoedinspecties.com.

No Comments

Post A Comment